Juridisk informasjon

Nettstedet publiseres Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A, filial i Norge, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo som er en filial av Compagnie Française D’assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), et aksjeselskap med registrert aksjekapital pålydende € 137 052 417,05. Selskapet har sitt hovedkontor i 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, Frankrike og er registrert i Nanterre RCS (handelsregister) under nummer B 552 069 791.

Juridisk informasjon

Dette nettstedet drives av Platform.sh, 131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paris - France. 


Tel: + 47 46 87 20 00
Email adresse: nordics@coface.com
Postadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo


Coface er i egenskap av forsikringsselskap godkjent og under tilsyn av French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout,75009 Paris).

Ved å gå inn på og navigere på nettstedet aksepterer du innholdet under.

Nettstedets innhold og ansvar for informasjon

Dette nettstedet inneholder informasjon om Coface og produktene selskapet tilbyr.

Denne informasjonen er kun til informasjonsformål og skal ikke anses å ha noen avtalemessig verdi.

Coface gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og oppdatert, og forbeholder seg retten til å korrigere innholdet når som helst og uten varsel. Coface kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er fullstendig eller at den ikke er endret av en tredjepart (hacking, virus).

Coface påtar seg intet ansvar for skader, tap eller kostnader av noe slag som følge av tilgang til og/eller bruk av nettstedet eller informasjonen du finner der.

Coface forplikter seg til å gjøre sitt beste for at alle tjenestene som tilbys på nettstedet er tilgjengelige til enhver tid.

Coface skal ikke holdes ansvarlig i tilfelle noe av det følgende skjer:

  • midlertidig avbrudd på flere minutter ved oppdatering av enkelte filer,
  • driftsproblemer eller midlertidig avbrudd i disse tjenestene utenfor vår kontroll, spesielt ved forstyrrelser i strøm- eller telekommunikasjonstjenester
  • midlertidig avbrudd i tjenester i forbindelse med nødvendig utvikling eller vedlikehold
  • feil eller funksjonsforstyrrelser på internett ved overføring av meldinger eller dokumenter

 

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på dette nettstedet (herunder tekst, grafikk, logoer, bilder og annet visuelt innhold eller lyd) med design og layout tilhører Coface.

Coface tillater tilgang til og bruk av nettstedet kun til personlige, ikke-kommersielle formål.

Enhver helt eller delvis gjengivelse, presentasjon, distribusjon eller uttrekk av noe av innholdet på nettstedet, på et hvilket som helst medium eller med en hvilken som helst metode, samt salg, videresalg eller overføring til en tredjepart, uansett måte, er forbudt med mindre noe annet er uttrykkelig forhåndsgodkjent av Coface. Manglende overholdelse av dette forbudet anses som forfalskning og kan føre til sivil- eller strafferettslig ansvar.

Andre karakteristiske kjennetegn, spesielt firmanavn, varebetegnelser, merkenavn og domenenavn som er gjengitt på nettstedet, tilhører Coface eller tredjeparter. Enhver gjengivelse uten uttrykkelig tillatelse kan medføre ansvar overfor forfatteren.

Personvern

Coface er pliktig til å beskytte personopplysninger som vi samler inn og behandler. Coface har strenge retningslinjer, kontroller og prosedyrer for å påse at personopplysningene blir lagret og brukt på riktig måte, som beskrevet i personvernerklæringen.

Informasjonskapsler

Når du besøker dette nettstedet, kan det automatisk installeres en informasjonskapsel i nettleseren din. For mer informasjon, vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Lenker

Dette nettstedet inneholder lenker til nettsteder som administreres av tredjeparter. Coface kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av å benytte disse lenkene.

Sikkerhet

Du er selv fullt ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler, for eksempel ved å bruke oppdatert antivirusprogramvare, for å beskytte dine data,  programvare og/eller maskinvare mot virusangrep.

Coface fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader du måtte påføres i tilfelle virusangrep.