Single Risk: forsikrer politisk risiko og kredittrisiko i et komplekst prosjekt

Forsikring av politisk risiko og manglende betaling i en enkeltstående kontrakt

Single Risk: forsikre selv de mest komplekse prosjektene

Cofaces Single Risk-løsning forsikrer bedriften din mot politisk risiko og betalingsmislighold. Vår spesialtilpassede og ugjenkallelige forsikringsavtale gir langsiktig dekning av dine komplekse prosjekter som ikke kan forsikres gjennom tradisjonell kredittforsikring. Vi dekker blant annet risiko forbundet med produksjon, levering og montering av anlegg, maskiner og komponenter i inn- og utland.

 • Valgfrihet

  Bedriften kan fritt velge hvilke kommersielle transaksjoner som skal forsikres.

 • Bindende

  Single Risk-dekning er bindende gjennom hele transaksjonsperioden.

 • Fleksibilitet

  Dere bestemmer hvilke kjøpere som analyseres, og om dere skal dekke politisk risiko, kommersiell risiko eller begge deler.

Hvilken risiko er dekket?

Kontrakter med offentlig kjøper

For kontrakt med offentlige kjøpere tilbyr vi forsikring som dekker følgende risiko:

 • Manglende betaling
 • Kansellering av kontrakt
 • Regresskrav mot tredjepart ved garanti
 • Urettmessig utbetaling under garanti
 • Valutarestriksjoner

Investeringer og aktiva i utlandet

For utenlandske investeringer, eiendeler, datterselskaper og eierandeler, tilbyr vi forsikring for følgende risikoer:

 • Sanksjoner
 • Krig, væpnede konflikter, opptøyer, streik og terrorhandlinger
 • Konfiskering, ekspropriasjon og nasjonalisering
 • Endringer i lovgivningen

Kontrakter med og finansiering av private selskaper

For kontrakt med og finansiering av private selskaper tilbyr vi forsikring som dekker følgende risikoer:

 • Manglende betaling og insolvens
 • Urettmessig utbetaling under garanti
 • Kansellering av kontrakt
 • Valutarestriksjoner

Politisk risiko

*obligatorisk felt

Eks: navn@selskap.com

legend

Ofte stilte spørsmål

Se også