Legg til rett for handel med oss

Coface har 4900 dedikerte ansatte som legger til rette for handel. Vi representerer 80 nasjonaliteter fra 58 land, forent av en felles bedriftskultur.

Vi jobber sammen mot et felles mål: Å legge til rette for handel over hele verden og styrke vår posisjon som en ledende tilbyder av kredittforsikring.

Coface har tett samarbeid med rundt 100 000 globale kunder i alle bransjer. Vi hjelper våre kunder å vokse og gjøre selskapene mer solide, dynamiske og vellykkede. Vi legger til rette for handel hver dag.

 Kom og bli med! 

4 gode grunner til å begynne i Coface

Hva gjør Coface så unik for menneskene som jobber her?

Våre ansatte gir et innblikk i sin jobbhverdag i Coface fra et personlig, profesjonelt og kulturelt perspektiv. 

Vi hjelper bedrifter å vokse

Coface har som hovedmål å legge til rette for handel både global og lokalt ved å tilby løsninger som hjelper bedrifter med å fatte riktige kommersielle beslutningene. Vi samarbeider tett med kundene våre for å redusere risikoen for manglende betaling og sikre dem gjennom våre forsikringsløsninger.

Vår rolle er også å veilede kunder i en stadig skiftende verden. Vi gir våre kunder dyptgående innsikt i egne kunder, leverandører og potensielle kunder ved å vurdere kredittverdighet deres.

Vi utarbeider også analyser av de mest betydningsfulle økonomiske trendene, sektoranalyser og landrisikovurderinger. Som ansatt i Coface er du med på å sette sammen, utvikle og fremme denne unike innsikten i mikro- og makroøkonomi. Dette betyr også at du daglig støtter våre kunder for å hjelpe dem med å ta riktige beslutninger og utvikle deres kommersielle strategier.

 • Våre Coface Global Solutions-team støtter utviklingen av multinasjonale selskaper gjennom en rekke ulike tjenester. I denne videoen forteller en av våre kunder – Tyrolit – om den daglige støtten de får fra Coface.

Utvikle deg i et inkluderende fellesskap

I kontakt med verden betyr i kontakt med hverandre!

Coface er et internasjonalt selskap som setter menneskene i fokus. Hvert individ er viktig. Du vil være omgitt av en mangfoldig gruppe mennesker med en god blanding av kulturer, alder og kjønn. Den menneskelige dimensjonen er også til stede når vi jobber sammen: Vi verdsetter enkelhet, tilgjengelighet og åpenhet.

 • Som arbeidsgiver forplikter Coface seg til å ta sosialt ansvar på følgende hovedområder:
 • Skape et inkluderende arbeidsmiljø
 • Hjelpe alle ansatte å vokse
 • Fremme like muligheter og motarbeide enhver form for diskriminering

The Happeners Making Trade Happen How does Coface connect you to the rest of the world? I have always had to work with people who are very open-minded in a sense, very open to international growth. And in my day-to-day work I'm always working with people from other countries, both at the local level - there are always foreigners in almost all the subsidiaries - but also at the regional and group level. Everyday, we communicate with the risk underwriting centres located in seven regions around the world. I think the cultural context that we have gives us the opportunity to share and implement unconventional solutions, to exchange experiences, ideas; to look at different management styles, and implement some of them in our day-to-day work. What makes the employee experience at Coface special for you? I don't feel that there are differences in terms of culture, nationalities, or even location. For me, we work in a team that is located in different places, but in everyday life, we don't see where each of us is located. We work and we make progress on our projects. It's the style of communication between departments with a willingness to always help out, and to share the experience and knowledge. I know colleagues who have very local jobs, but have been assigned international, global or regional projects. And yes, I think that has always meant that Coface can make you feel comfortable, and that you can always have that international vision and that intercultural support. Coface has an open culture: here, we can speak up freely, and share ideas across the organisation. Coface is like a big family: it does not matter what your nationality is, or what accent you speak. Each of us is contributing to the world economy, and that's our common objective. At Coface, we are Making Trade Happen. The Happeners Making Trade Happen Watch the series at coface.com/happeners

Hva våre ansatte sier om det

 • “Vårt interne Women to Lead-nettverk ser på hvordan vi kan støtte kvinners karriere i Coface. Vi er også opptatt av mangfold og å ha en blanding av alle aldre på alle nivåer i selskapet. Mangfoldet gjenspeiles også i våre beslutninger – noe som utvilsomt er en fordel!”

Leigh M. 
Risk, Legal and Compliance Officer i Sør Afrika

I kontakt med verden

Å jobbe i et internasjonalt selskap med internasjonale kunder betyr at du opererer i et multikulturelt miljø. Våre team er dyktige til å samarbeide på tvers av kulturer og land. Dette gir best mulig forståelse for et gitt marked og kompetanse til å løse problemer våre kunder står ovenfor.

 • Vårt globale perspektiv er en nøkkelfaktor i det daglige arbeidet i Coface.
 • Du vil jobbe tett med kollegaer i utlandet, for bedre å kunne betjene kunder over hele verden.
 • Du vil jobbe i nær kontakt med kolleger av ulike nasjonaliteter og kulturer på kontoret, på møter og i opplæringsprogrammer.
 • Takket være vårt unike internasjonale nettverk vil du ha mulighet til å jobbe i utlandet – selv i starten av din Coface-karriere!

We received a request from a major French car manufacturer, who wants to develop its electric vehicle sales, via its main distributor in Denmark. How do you work together to meet clients' needs? I'll start by going to the Economic Research Department, to ask them for information about Denmark, specifically the electric vehicle distribution segment in the country, and market share figures, if possible. Then I go to the Information Department, to ask them about this distributor, what is the financial trend. As the economist for Northern Europe, I'm am of course the first port of call when it comes to Danish market issues. In this specific case that we're looking at, the first thing I'll do is examine automotive market data for Denmark. For example, registration figures, or the current e-vehicle trends. When I have summarized that, then I have a nice macroeconomic picture. But when it comes to micro data, for example, the specific business environment, then of course I pass this question on to my risk colleagues on site. In order to understand the risk involved with the market for electrical vehicles, I'd take a look at publically available information, such as government regulattions, the electric vehicle market's development, as well as key figures from the company. I would also contact their CFO or CEO and talk about their company, to learn about their sales figures, and what developments they expect to see in the future. What is the added value of collaboration for clients? The Coface system, is based on being "close to the risk": we know that the local people are our teams in the field, and are the best placed to respond to the requests we receive. Here, at the EIC, (Enhanced Information Centre) we survey, and collect knowledge about the most significant parts of the exposure that Coface has. You can never know absolutely everything, but you can still get enough information to improve your understanding of the company. The strong international environment is a great advantage when looking at risks from different angles and therefore making the best possible risk assessment - even if that means I have to juggle my work around different time zones! At Coface, we are Making Trade Happen. The Happeners Making Trade Happen Watch the series at coface.com/happeners

Hva våre ansatte sier om det

 • “I Coface har jeg kollegaer med mange forskjellige bakgrunner. Det er et miljø der jeg kan lære om ulike kulturer og synspunkter uten å måtte forlate kontoret! Vi har et mangfold som fremmer kreativitet og øker prestasjonsnivået. Det gjør Coface til et godt sted å jobbe, sammen med et team, jeg er stolt over å være en del av.”

Yuliia N. 
Key Account Manager, Coface Global Solutions basert i Dubai

Tenke nytt og bygge fremtiden

Vi prøver alltid å tenke nytt og setter hele tiden våre prestasjoner og bragder på prøve – dette har vært kjernen i Cofaces suksess i over 75 år!

Vi integrerer ny teknologi, spesielt digital teknologi, i vår organisasjon for å forenkle og forbedre driften.

Vi prioriterer nye måter å jobbe på som er mer fleksible, smidige og samarbeidsorienterte.

Og, fordi verden er i konstant endring, oppmuntrer vi til innovative ideer og verdsetter nysgjerrighet; menn og kvinner med drivkraft og mot til å forme en ny verden.

In innovation, we do two main things. We have a prospective work, trying to identify the technological trends in use that will impact our businesses, our customers and our partners. We have a customer vision that guides our project. We don't do R&D to develop projects that will remain in a laboratory, but we are already driven by an existing need of our customers, which are the business lines. Coface's international database is unique in the world. The data contained in this database allows us to be absolutely predictive in evaluating a single company and the market; the risks of the market where the company operates. And this is absolutely a competitive and innovative key. We set up a hackathon, where we brought about forty people together from seven different regions. I think there were about fifteen countries represented and we got them to work remotely on customer needs, so they connected with the customers. They came, we had several stages and finally, we managed to produce a kind of prototype that we showed to our clients, who were very satisfied. So, from there, we started to build the product. With a series of small weekly challenges, each week we asked the teams to ask themselves a question, so one challenge per week. And at the end of the week, they would come and pitch their proposal. So, at the end of this hackathon, I participated in the development of the product by extracting the data used to build the different indicators used in this product. We created an innovative, user-friendly platform with the purpose of guiding companies in their sales choices. All of this not only involving our staff but also involving the clients, and this allowed us to launch a platform more rapidly, in a better performing way. Innovation is the key to success for a company. Improving our own offer, listening to the market, testing all aspects of the platform, understanding if we're meeting our clients' needs and listening to the commercial feedback. All of this helps you to innovate and to succeed. Our team works in an iterative way. Generally, we start by trying to understand a need. Then we dig in when we think we have something that starts to work. We'll do some tests. We'll try to propose things, mock-ups to customers, or test a technology with them with Coface employees. And then, the more we advance, the more we'll enrich the solution to obtain something that is a complete solution in the end. Creating a product in less than six months that corresponds to customer needs proves that we are agile. It proves that we listen to our customers and it proves that there is real creativity in what we do. At Coface, we are making trade happen.

Hva våre ansatte sier om det

 • "Vi har utviklet en 'kommersiell hub' med smidige prosesser og banebrytende teknologi for å få på plass et nytt team som er dedikert til kundeservice. Det har hjulpet oss å forbedre kvaliteten på vår service!”

Bjørn M. – Senior Solution Development Manager i Tyskland

Velkommen til oss!

Coface er stadig på utkikk etter dyktige personer som passer inn i vår kultur og kan bidra til å utvikle selskapet.

For å nå målene i vår strategiplan ansetter vi kandidater med ulik bakgrunn og erfaring til ledige stillinger, i alle land hvor vi er tilsted.

Dette inkluderer finansanalytikere, risikospesialister, aktuarer og selgere samt spesialister innen IT-systemer, data, endringsledelse, økonomi og HR.

Vi ønsker deg velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss!

Se våre ledige stillinger