Om Coface i Norge

Coface Norge har røtter som strekker seg helt tilbake til etableringen av Det norske statlige eksportgarantisystemet på begynnelsen av 1920-tallet. I perioden frem til 2020 opererte vi under navn som Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) og GIEK Kredittforsikring AS og var organisert som statlig eid selskap. Da staten bestemte seg for å avvikle sin kredittforsikringsvirksomhet, ble vi kjøpt opp av Coface og er i dag en del av Coface-gruppen. Vår lange historie er en kilde til stolthet, og har formet den virksomheten vi er i dag.

Coface-gruppen har sitt hovedkontor i Frankrike og er notert på Euronext Paris-børsen. Med over 4700 ansatte og tilstedeværelse i over 100 land, betjener Coface-gruppen mer enn 50 000 kunder. Denne omfattende globale tilstedeværelsen gjør oss til en ledende aktør innen kredittforsikring og risikostyring. Coface er også anerkjent som spesialist innen forretningsinformasjon og inkasso.

Som kunde hos Coface Norge vil vi hjelpe deg med å ta veloverveide beslutninger både lokalt og internasjonalt og dermed bidra til å sikre trygg vekst. Du får tilgang til vårt omfattende internasjonale nettverk, samt fordelen av å ha en dedikert lokal kontaktperson. Du finner oss sentralt i Oslo i våre flotte lokaler i Dronning Eufemias Gate 16 i Bjørvika.

4 gode grunner til å velge oss

Historisk kunnskap, internasjonal ekspertise og en unik database: Dette er grunnene til at Coface er en global leder innen risikostyring. 

 • +75år med erfaring
 • 100kbedriftskunder over hele verden
 • ~200markeder der vi driver virksomhet
 • 195mselskaper i vår database

En ledende aktør innen kredittforsikring

 • Vår kjernevirksomhet i over 75 år
 • Beskytter kundefordringer mot risikoen for manglende betaling i forbindelse med kredittsalg
 • Et styringsverktøy for å støtte forretningsstrategien
 • Iverksettelse av inkassoprosess og kompensasjon ved manglende betaling
 • Dekning av kommersiell og politisk risiko for komplekse transaksjoner og engangstransaksjoner på minst 5 millioner euro med vår Single Risk-løsning.

Forretningsinformasjon: Unike data for å ta bedre beslutninger

 • Informasjon samlet inn i 195 land og fra 190 millioner bedrifter
 • Kontinuerlig overvåking og oppdatering av mikro- og makroøkonomiske data, samt sektordata
 • Få tilgang til våre risikoanalyser og sikre leveranse- og/eller distribusjonskjeden
 • Vurder soliditeten til kommersielle partnere ved hjelp av Coface DRA Score, og tilpass forretningsstrategien

Begrens tap med våre inkassotjenester

Coface har spesialisert seg på effektiv og smidig inndriving av utestående fordringer:

 • Coface tilbyr raske og effektive inkassotjenester både til forsikrede og uforsikrede kunder
 • Få hjelp av inkassoeksperter gjennom vårt internasjonale nettverk av partnere.

 

Våre innovative løsninger

Onlineplattform for kredittadministrasjon

CofaNet Essentials er en sikker online plattform som gjør det enkelt å administrere kredittforsikringen.

 

Overvåk kundeporteføljen, administrer kredittgrenser, meld inn krav og sjekk om ubetalte fakturaer er erstattet.

Coface API løsninger

Vi tilbyr løsninger for utveksling av web data (API) skreddersydd din bedrifts behov, slik at du kan administrere kredittforsikringskontrakten i egne systemer.Enten du velger en enkel teknisk løsning eller en API-løsning, får du full tilgang til informasjonen fra Coface. Dette gjør det enkelt å håndtere kredittforsikringsavtalen og gir deg kontroll over kredittprosessen.

 

Les mer i Coface API katalog: integrerte løsninger for kredittforsikring og forretningsinformasjon.

CofaMove

Hektiske hverdager krever effektive løsninger!

 

Derfor har vi utviklet CofaMove: Coface-appen for rask håndtering av kredittrisiko når du er på farten.

 • Identifiser kjøpere,
 • Be om kredittgrenser,
 • Bestill informasjonstjenester og rapporter
 • Spore status for krav og erstatninger

  

 

CofaMove er tilgjengelig i AppStore og Google Play

Hvorfor velge risikostyring fra Coface?

Vårt formål er å beskytte bedrifter mot risikoen for manglende betaling og dermed bidra til vekst.

 • 80%av alle bedrifter har ubetalte fordringer
 • 25%av alle konkursbegjæringer skyldes ubetalte fordringer
 • 10kkredittbeslutninger tatt av Coface hver dag
 • +400risikoeksperter i Coface

Få tilgang til alle økonomisk analyser fra Coface

Coface har også omfattende ekspertise innen økonomisk analyse og utfører mikro- og makroøkonomiske analyser samt risikoanalyser av land, sektorer, selskaper osv.

En rekke publikasjoner er tilgjengelige for å hjelpe deg å vurdere risiko mer effektivt og ta de riktige beslutningene til rett tid.

Se våre økonomiske analyser

Vår historie

 • 1922

  Coface Norge har røtter tilbake til Det norske statlige eksportgarantisystemet. Formelt begynte det med årlig stortingsvedtak for å støtte eksport av salt fisk, sild og aluminium til Sovjetunionen. Senere ble ordningen omfattet til å gjelde alle land og varer solgt på kreditt.

 • 1960

  Ordningen formaliseres gjennom etablering av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Dekningen av kortsiktig kundekreditter mot insolvens og overføringsrisiko medtas i ordningen.

 • 2001

  Forsikring av kortsiktig kundekreditt (kredittid inntil 2 år) blir organisert i et egen aksjeselskap, GIEK Kredittforsikring AS. Eierskapet forvaltes den første tiden av GIEK, og deretter av Nærings- og fiskeridepartementet.

  GIEK.JPG
 • 2020

  Staten beslutter å trekke seg ut av kredittforsikring, og i 2020 blir GIEK Kredittforsikring overtatt av Coface Gruppen, som med oppkjøpet etablerer seg som en betydelig aktør i det norske markedet.

 • 2021

  24. juni 2021 blir selskapet innfusjonert i Coface og skifter navn til Coface Norge. Coface Norge blir en filial av det franske selskapet Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.

 • 2022

  Coface Norge utsteder sin første TradeLiner-avtale. Coface Norge kan tilby Single-Risk og TopLiner

 • 2023

  Coface Norge kan tilby øvrige Coface-produkter som forretningsinformasjon, inkasso m.m.