Coface SA kjøpte GIEK Kredittforsikring

Styrker hverandre: Coface SA kjøpte GIEK Kredittforsikring den 1.juli, og vil nå komplementere og styrke det tilbudet GIEK Kredittforsikring har hatt i Norge gjennom nærmere 100 års tilstedeværelse. Det nye selskapet får navnet Coface GK Forsikring AS. -> Besøk Coface GK

Coface – ekspert på kredittforsikring

Forsikring mot ubetalte fakturaer

Coface tilbyr et bredt spekter av produkter innen kredittforsikring og beskytter selskaper mot manglende betalinger fra deres kunder verden over.

Hvordan fungerer det? Coface tar over kredittrisikoen ved levering på kreditt og utbetaler en erstatning når betaling uteblir. Ved å gjøre ytterligere pågang gjennom vår integrerte inkassotjeneste får du tilgang til en internasjonal og profesjonell leverandør av B2B inkasso. Coface kan alle metodene for en vellykket inndrivelse.

0

medarbeidere i
Norden

   

0

Nordiske kunder

410

ansatte internasjonalt

0

land der vi tilbyr våre tjenester

Hvordan fungerer kredittforsikring?

Kredittforsikring er et effektiv verktøy for å sikre ditt selskap mot den finansielle risikoen knyttet til manglende betaling av kundefordringer.

Kredittforsikring tilser at virksomheten din ikke blir negativt påvirket av uforutsette insolvenser hos en eller flere av dine kunder. I tillegg er det også et nyttig verktøy for kredittstyring.

Coface gir deg tilgang til ekspertise og markedskunnskap fra en verdensledende leverandør av kredittforsikring.

Coface kredittforsikring gir deg en effektiv og profesjonell vurdering av dine kunders finansielle stilling og erstatning av dine ubetalte kundefordringer.

Coface inkasso er vår meget effektiv internasjonale inkassotjeneste for inndrivelse av utestående beløp over hele verden.

Hvordan påvirker en konkurs kunde omsetningen din?

25% av alle insolvenser skyldes manglende betaling av bedriftens kundefordringer.
Flytt markørene for å reflektere din virksomhet
Margin


Ubetalt
beløp


Denne simuleringen viser hvor mye du må øke salget for å dekke et tap på kundefordringer. Dere trenger som eksempelet viser, 500.000 i nysalg for å erstatte et tap på 50.000, gitt en margin på 5%.

Fordeler ved kredittforsikring

Du vet hvor viktig det er å beskytte kontantstrømmen mot konkurser og ubetalte kundefordringer. Kredittrisikoen er der både om du opererer nasjonalt og internasjonalt, og kan utgjøre en alvorlig trussel mot din virksomhet.

Ditt kredittsalg kan være mer risikabelt enn du tror.

Hver dag innvilger du kreditt til dine kunder som en naturlig del av virksomheten. Men tenker du på kredittrisikoen som følger med? Hva skjer hvis en stor kunde slutter å betale fakturaene eller går konkurs? Ikke alle har erfart dette, men visste du at hele 25% av alle konkurser skyldes manglende betaling av fakturaer? Vet du hvor mye kundefordringene dine utgjør av bedriftens eiendeler? Da kan det være fornuftig å forsikre kundefordringene på linje med andre eiendeler, synes du ikke?

Coface er en ledende global leverandør av kredittforsikring med over 70 års akkumulert erfaring i håndtering av kredittrisiko. Våre produkter for håndtering av kredittrisiko knyttet til kundefordringer kan tilpasses alle virksomheter. Målet er å beskytte din bedrift mot effekten av at dine kunder slutter å betale sin leverandørgjeld.

Fordeler ved kredittforsikring

 • Risikostyring og kontroll
 • Beskytter kontantstrømmen gjennom forsikring av inntektene
 • Sikkert salg i nye markeder
 • Økt sikkerhetsstillelse overfor banker
 • Verktøy for håndtering av kredittrisiko i hverdagen
 • Gir deg som leverandør en ekstra dimensjon
 • Sjelefred

Full beskyttelse mot sene betalinger

A full protection against late payment

Kredittforsikring skreddersydd dine behov.

TradeLiner, vårt kredittforsikringsprodukt for mellomstore og store bedrifter. Utviklet for å levere en smidig og effektiv kredittforsikring til våre kunder.

Coface Global Solutions, vårt produkt for større multinasjonale selskaper. Dette er en spesialdesignet løsning tilpasset din virksomhet, med en unik struktur som koordinerer våre medarbeidere i 97 land. Dette gir våre globale kunder muligheten til å skreddersy sine løsninger for håndtering og forsikring av kundeporteføljen.

Støtter eksporthandel.

Coface har vært med på å utvikle internasjonal handel i over 70 år og forsikrer kjøpere i mer enn 200 land. Vårt internasjonale nettverk kombinert med forretningsinformasjon på mer enn 80 millioner selskaper, er din trygghet for at Coface vet hvilke muligheter og utfordringer dere møter, hvor enn i verden dere opererer.

Beskytt din virksomhet

Kredittforsikring beskytter deg mot risiko knyttet til kredittsalg.

Coface legger til rette for B2B-handel ved å kontinuerlig jobbe sammen med våre kunder og bidra til å utvikle deres virksomhet i hjemmemarkedet og på eksport. Vi gjør en grundig vurdering av kredittrisikoen våre kunder er eksponert for og forsikrer dem mot manglende betaling av utestående fakturaer. Dette tillater våre kunder å utnytte markedsmulighetene på en trygg måte og samtidig beskytte seg mot uforutsette, og potensielt kritiske, tap på kundefordringer. Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet.

Kontakt oss

COFACE NORGE

 • Adresse: Dronning Eufemias Gate 16 - 0191 Oslo
 • Telefon +45 76 41 92 94

Coface i Norge

Coface er et verdensledende kredittforsikringsselskap og har i over 70 år vært med på å gjøre internasjonal handel tryggere. Coface bidrar til en bærekraftig fremtid ved å forsikre bedrifter mot plutselige og uforutsette tap på kundefordringer.

Coface har 4100 ansatte som hver dag sørger for at våre 50.000 kunder trygt kan selge til sine kjøpere i mer enn 200 land. I tett samarbeid med våre kunder bistår vi alle faser av kredittsalget. Vår ekspertise på identifisering og evaluering av risiko hjelper våre kunder med å ta de riktige beslutningene.

Coface Norden er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har i over 20 år vært en profesjonell leverandør av kredittforsikring i regionen. I Norge finner du oss på vårt kontor i Oslo.

Coface in Norway
 • Jakob ANDERSEN

  Jakob ANDERSEN