Dashbord for forretningsrisiko

Se våre vurderinger av landrisiko og forretningsklima for over 160 land og 13 sektorer.


suggestions

Landrisikoanalyse

Få en oversikt over kredittrisikoen for bedrifter i 162 land basert på makroøkonomiske, finansielle og politiske data. Dette verdifulle verktøyet gir en idé om hvordan forholdet i et land kan påvirke bedrifters økonomiske forpliktelser.

Sammenlign land

Kart over landrisiko

Få en oversikt over alle landrisikoer i vårt interaktive kart.

Siste endringer i landrisikovurderinger

 • Armenia

  Nylige oppgraderinger

  C B

 • Barbados

  Nylige oppgraderinger

  D C

 • Denmark

  Nylige oppgraderinger

  A2 A1

 • Albania

  Nylige oppgraderinger

  D C

 • Croatia

  Nylige oppgraderinger

  A4 A3

 • Romania

  Nylige oppgraderinger

  B A4

 • Georgia

  Nylige oppgraderinger

  C B

 • Mauritius

  Nylige oppgraderinger

  B A4

 • Switzerland

  Nylige oppgraderinger

  A2 A1

Sammenligne risikovurderinger mellom flere land

For å sammenligne risikoen i ulike land velger du først et geografisk område, deretter velger du landrisikovurdering og/eller vurdering av forretningsklima.

 • Alt
 • Africa
 • Asia
 • Europe
 • North America
 • Oceania
 • South America

Geografiske områder

 • Alt
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • B
 • C
 • D
 • E

Landrisikovurderinger

 • Alt
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • B
 • C
 • D
 • E

Vurderinger av forretningsklimaet

Se landene som samsvarer med utvalget mitt

Analyse av sektorrisiko

Hvert kvartal vurderer våre økonomer 13 sektorer i seks geografiske regioner. Vurderingene basere seg på vår fagkompetanse i tillegg til finansielle data publisert av over 6000 børsnoterte selskaper. Vår kredittrisikoindikator gir en oversikt over hvordan fem viktige økonomiske indikatorer utvikler seg. Disse inkluderer endringer i omsetning, lønnsomhet, netto gjeldsgrad, kontantstrøm og erstatningskrav som er rapportert av vårt nettverk.

Sammenlign sektorrisiko

Siste endringer i sektorrisikovurderingen

Se alle sektorrisikovurderinger

Hvordan kan Coface hjelpe deg?