Personvernerklæring

Coface er forpliktet til å ivareta personvernet for data som innhentes i forbindelse med forretningsvirksomhet, samt å overholde gjeldende lover og forskrifter om behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger i EU reguleres av EUs personvernforordning (forordning (EU) 2016/679) (GDPR) som trådte i kraft i 2016, og som etter en toårig overgangsperiode ble direkte gjeldende rett i alle EUs medlemsstater den 25. mai 2018, uten krav om implementering i nasjonal lovgivning.

GDPR er implementert i norsk rett ved Personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38).

Coface-konsernet har innført strenge retningslinjer, kontroller og tilsyn for å sikre at personopplysningene oppbevares og brukes på riktig måte.

 Du kan klikke på lenken nedenfor for å se og laste ned Cofaces personvernerklæring.

Hvis du har ytterligere spørsmål om GDPR eller om rettighetene dine, kan du kontakte Coface-gruppens personvernombud på email:

Du kan også kontakte Datatilsynet direkte: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo