Kredittforsikring: beskytt bedriften mot manglende betaling

Reduser risikoen for tap på ubetalte kundefordringer med kredittforsikring

Kredittforsikringsløsninger tilpasset bedriftens behov

Uansett størrelse eller marked bør alle bedrifter som selger på kreditt i inn- eller utland beskytte seg mot risikoen for at kundefordringene ikke blir betalt. Les mer om våre fleksible kredittforsikringsløsninger, skreddersydd for bedriftens behov.

Hva er kredittforsikring?

1 / 2

Kredittforsikring gjør det mulig for bedrifter å selge på kreditt til kunder både i Norge og internasjonalt på en trygg måte.

Kredittforsikring beskytter fakturaene mot sen eller – i verste fall – manglende betaling fra kundenes side.

Coface dekker kredittrisikoen og utbetaler erstatning ved et eventuelt tap. Vi tilbyr en rekke tilleggsdekninger slik at forsikringen kan tilpasses bedriftens behov (for eksempel politisk risiko, førleveringsrisiko, rettstvister osv).

Hva er kredittforsikring?

2/2

Vi overvåker kundenes økonomiske situasjon og hjelper bedriften med å ta de riktige beslutningene.

Ved å forsikrer salg til kunder i Norge og/eller utlandet, beskyttes kontantstrømmen og marginene. Bedriften får et godt kredittstyringsverktøy som vil gi finansiell stabilitet.

En kredittforsikring kan også være et viktig forhandlingskort når du diskuterer finansiering med banken.

Hvordan fungerer kredittforsikring?

1 / 2

1. Informasjon

Vi har løpende overvåkning av de makroøkonomiske forholdene og den finansielle situasjon til dine kunder. Dette gir deg mulighet til å handle med kredittverdige kunder og unngå risikoen knyttet til dårlige betalere.

På denne måten kan du begrense mislighold og sikre at bedriften samarbeider med de rette kundene.

Hvordan fungerer kredittforsikring?

2/2

2. Innkreving

Våre eksperter i Norge vil i samarbeid med vårt verdensomspennende nettverk ta hånd om innkrevingen av ubetalte fakturaer. Det sikrer at du bevarer et godt forhold til kunden.

3. Beskyttelse

Coface erstatter bedriftens forsikrede kundefordringer dersom inkassoprosessen ikke har positivt utfall.

Hvorfor velge kredittforsikring?

4 viktige egenskaper ved kredittforsikring for å sikre bedriftens økonomi:

 • Gjør finansieringen enklere

  Kredittforsikring bidrar til å optimalisere kontantstrømmen og sikrer likviditeten. Dette gir trygghet for bedriftens finansielle partnere og kan bidra til å skaffe fremtidig finansiering.

 • Optimaliserer forvaltningen av kundefordringer

  Kredittforsikring er et verktøy for å administrer kundefordringer. Bedriften kan identifisere kredittverdige kunder og innvilge fornuftige kredittgrenser. Ved å overlate kundefordringene til en anerkjent tredjepart kan i tillegg innkrevingsgraden forbedres.

 • Hjelper bedriften å vokse

  Kredittforsikring hjelper bedriften med å vurdere risiko og finne nye kunder og samarbeidspartnere.

 • Beskytter kontantstrømmen

  1 av 4 selskaper går konkurs på grunn av manglende betaling fra kunder. Ved å sikre virksomheten mot manglende betaling beskytter du kontantstrømmen og sikrer trygg vekst.

5 myter om kredittforsikring

"Kredittforsikring er for dyrt og dekker ikke mine behov", "Håndtering av kredittrisiko er et hinder for forretningsutvikling", eller "Jeg har økonomiske ressurser til å dekke eventuelle ubetalte fakturaer!". Har du noen gang tenkt en av disse tankene? Det kan være nyttig å se på stereotypiene om kredittforsikring på nytt, særlig i en tid der erstatningsfrekvensen øker og risikoen for mislighold blir stadig større.

Be en Coface-ekspert ringe deg

Ring meg

Innovative løsninger for bedre risikostyring

Onlineplattform for kredittadministrasjon

CofaNet Essentials er en sikker onlineplattform som gjør det enkelt å administrere polisen fra A til Å. Med CofaNet Essentials kan du: 

 • Få informasjon om forretningspartnere
 • Administrere kundeporteføljen
 • Søke om kredittgrenser
 • Rapportere ubetalte kundefordringer
 • Holde oversikt over erstatningskrav

 

CofaNet tilbyr også analyser av kjøperrisiko, eksportfunksjoner og muligheten til å utføre mer inngående analyser.

I tillegg kan du bruke mobilappen CofaMove for å få tilgang til tjenestene våre uansett hvor du befinner deg.

 

Coface API-løsninger

Vi tilbyr løsninger for utveksling av webdata (API) skreddersydd bedriftens behov, slik at du kan administrere kredittforsikringskontrakten i egne systemer.

Enten du velger en enkel teknisk løsning eller en API-løsning, får du full tilgang til informasjonen fra Coface. Dette gjør det enkelt å håndtere kredittforsikringsavtalen og gir deg kontroll over kredittprosessen.

 

 

> Besøk Coface API-Portal

Coface Dashboard

Coface Dashboard er vårt Business Intelligence verktøy og gir deg interaktive rapporter som gjør det lettere å:

 • Rapportere og følge opp resultater 
 • Utarbeide analyser for alt fra makrotrender til individuelle endringer
 • Identifisere konsolidert kommersiell risiko for grupper av kjøpere
 • Administrere kredittforsikringen, spesielt ved å støtte beslutninger og fastslå hvilke risikoer som kan dekkes
 • Styre kredittrisikoen i konsernet 

Hvor mye koster kredittforsikring?

Kredittforsikringspremien blir beregnet som en prosentandel av forsikret volum. Premien tar hensyn til forsikret salg og selskapets profil, spesielt bransje og tapshistorikk.  
I tillegg vil premien ta hensyn til de dekningene og tilvalgene som inkluderes i avtalen.

 

Skap vekst i virksomheten med en ekspert på risikostyring

100000kunder

200land dekket

685milliarder i eksponering

AM Best logoAStable outlook

Moody's logoA1Stable outlook

AA-Stable outlook

Vet du hvor mye ubetalte fakturaer faktisk koster din bedrift?

%

kr

Den ekstra omsetningen som trengs for å kompensere for tapet

Beregningen ovenfor viser den ekstra omsetningen bedriften må ha for å kompensere for tapet som følge av manglende betaling.

Få en gratis analyse av kundeporteføljen din

Hva sier kundene våre?

Kari Vonheim Randahl, Regnskapsavdeling, DNH AS

Vi har gleden av å være den eldste kunden til Coface Norge, og vårt samarbeid strekker seg tilbake til 1957. Dette langvarige partnerskapet har vært en hjørnestein i vår kreditthåndtering og en verdifull ressurs gjennom flere tiår. Spesielt verdsetter vi det nære samarbeidet med vår account manager, som gjennom årene har vist god forståelse for våre behov.

Gaute Vorren, CFO, MH Service AS

Kredittforsikring har blitt en viktig del av vår risikostyring. Det gir trygghet å vite at våre kunder er under kontinuerlig overvåkning og at endringer i kredittverdighet raskt blir fanget opp. Dette gjør at vi til enhver tid kan ha riktige kredittrammer på kundene.

Tommy Nygård, CFO, Norges Råfisklag

Vi er avhengig av å ha samarbeidspartnere som leverer stabile, kundetilpassede og konkurransedyktige løsninger. Det har vi funnet hos Coface.

Ofte stilte spørsmål