Politisk risiko og kredittrisiko

Forsikring mot manglende betaling og politisk risiko i komplekse prosjekter.

Forsikring mot betalingsmislighold og politisk risiko: tilpasset for komplekse, langsiktige prosjekter

Cofaces eksperter på Single Risk hjelper deg å sikre kompliserte transaksjoner som har lang løpetid og ikke passer inn i de tradisjonelle kredittforsikringsproduktene. Dekningen er ugjenkallelig gjennom hele transaksjonsperioden.

Single Frame

Forsikring av politisk risiko og kredittrisiko med en spesialtilpasset rammeavtale

Single Risk

Forsikring av politisk risiko og manglende betaling i en enkeltstående kontrakt

Når er det hensiktsmessig å sikre seg mot politisk risiko og kredittrisiko?

1 / 2

Dersom du ønsker å være forsikret mot risiko som endringer i lovgivning, kontraktsbrudd, ekspropriasjon, nasjonalisering, væpnede konflikter, opptøyer, streik, krig, terrorhandlinger, sanksjoner, boikott osv. kan en forsikring mot politisk risiko og kredittrisiko være et godt valg.

Har du behov for å vurdere risikodekning fra sak til sak for produktene du kjøper og selger eller investeringene du gjør, kan dette være løsningen. 

Når er det hensiktsmessig å sikre seg mot politisk risiko og kredittrisiko?

2/2

Representerer du en bank eller finansiell institusjon og ønsker du å sikre den internasjonale finansieringen du tilbyr?

Cofaces Single Risk-løsning gir bindende dekning, skreddersydd for de komplekse og langsiktige behovene til selskaper, banker og finansinstitusjoner som ikke passer inn i den tradisjonelle kredittforsikringsordningen. 

Hvordan fungerer forsikring mot politisk risiko og kredittrisiko i praksis?

1 / 2

Uansett hvilke behov du har, vil vårt team av spesialister ta hånd om forespørselen, analysere situasjonen og i samarbeid med deg finne den beste løsningen.

Alle forespørsler analyseres individuelt, og premien er basert på risikoen i den aktuelle kontrakten.

Du kan fritt velge hvilke kommersielle transaksjoner du vil forsikre. 

Hvordan fungerer forsikring mot politisk risiko og kredittrisiko i praksis?

2/2

Du bestemmer selv hvilke kjøpere som analyseres, og hvilke typer risiko som skal dekkes (politisk, kredittrisiko eller begge deler).

Du får spesialtilpasset dekning av enkeltstående kontrakter, komplekse transaksjoner, investeringer eller finansiering du tilbyr.

Forsikringsdekningene er fleksible og kan skreddersys etter din bedriftens behov og endringer i forretningsaktivitet.

Kontakt en Coface-ekspert

Vi ringer deg tilbake

Hvilken risiko er dekket?

Investeringer og aktiva i utlandet

For utenlandske investeringer, eiendeler, datterselskaper og eierandeler, tilbyr vi forsikring for følgende risiko:

 • Sanksjoner
 • Krig, væpnede konflikter, opptøyer, streik og terrorhandlinger
 • Konfiskering, ekspropriasjon og nasjonalisering
 • Endringer i lovgivningen

Kontrakt med og finansiering av private selskap

For kontrakter med og finansieringer av privat selskap, tilbyr vi forsikring som dekker:

 • Manglende betaling og insolvens
 • Urettmessig utbetaling under garanti
 • Kansellering av kontrakt
 • Valutarestriksjoner

Kontrakter med offentlig kjøper

For kontrakt med offentlig kjøper tilbyr vi forsikring som dekker følgende risiko:

 • Manglende betaling
 • Kansellering av kontrakt
 • Regresskrav mot tredjepart ved garanti
 • Urettmessig utbetaling under garanti
 • Valutarestriksjoner

Hva er fordelene ved å forsikre politisk risiko og kredittrisiko?

Våre to produkter – Single Risk og Single Frame – gir beskyttelse mot manglende betaling fra kunder eller låntakere, brudd på forretningsavtaler eller markedsavbrudd, samt andre politisk hendelse som kan sette transaksjonene dine i fare. Dekningen er ikke-kansellerbar for å sikre kontrakter og transaksjoner ettersom behovene endres.

 • Mellomlang/lang sikt

  For Single Risk tilbyr vi dekning med opptil 8 års varighet ved salg til private selskap og 10 år for salg til offentlige kjøpere. For Single Frame tilbyr vi dekning med opptil 5 års varighet for salg til både private selskap og offentlige kjøpere.

 • Bindende

  Single Risk og Single Frame dekningen er ugjenkallelig gjennom hele transaksjonsperioden

 • Frihet

  Du kan fritt velge hvilke kommersielle transaksjoner du vil forsikre.

 • Skreddersydd

  Alle forespørsler analyseres og priser individuelt

 • Fleksibilitet

  Du bestemmer hvilke kjøpere som skal analyseres, og hvilke typer risiko som skal dekkes (politisk risiko, kredittrisiko eller begge deler).

Håndter risiko med hjelp fra eksperter

100000kunder

200land dekket

685milliarder i eksponering

AA-Stable outlook

Moody's logoA1Stable outlook

AM Best logoAStable outlook

Ofte stilte spørsmål