Trade Talk Podcast: Bedre innsikt i økonomiske utfordringer og muligheter

Trade Talk er podcasten som er utviklet for å hjelpe bedrifter med å utvikle virksomheten. I denne serien utforsker vi ulike aspekter av økonomisk vekst og de tilhørende utfordringene. Ved å kombinere grundige analyser fra eksperter med perspektiver fra bedriftsledere gir vi deg nøkkelen til å forstå økonomisk vekst, forutsi risikoer og ta de strategiske valgene som kreves.

Energisektoren: mellom krise og muligheter - hvordan ser fremtidsutsiktene ut?

Energi er en viktig drivkraft for økonomiske vekst og energikrisen var en brutal påminnelse om hvor avhengige økonomiene våre er av energiressurser.

Med tanke på at tilgangen til fossilt brensel blir mindre, samtidig som vi går over til lavkarbonalternativer; er det ikke da sannsynlig at energi blir dyrere og at tilgangen blir mer usikker?

Hva er utsiktene? Og hvordan kan selskapene tilpasse seg?

I denne episoden svarer Jean-Christophe Caffet, sjeføkonom i Coface, og Marc-Antoine Eyl-Mazzega, direktør for Center for Energy & Climate ved French Institute of International Relations (IFRI), på disse spørsmålene.

Energy sector - Podcast Trade Talk

Tid brukt 00:00

Total varighet 10:54

Kina: En økonomisk gjenåpning med risiko og muligheter for næringslivet

Kina står midt oppe i en rekke politiske, sosiale og økonomiske endringer som følge av helsekrisen.

Selv om Kina fortsatt er et land med mange forretningsmuligheter, ser det ut til å være en ustabil balansegang: handelskrig med USA, økt spenning i forholdet til Taiwan, tilnærming til Russland og et komplisert forhold til andre vestlige stormakter.

 

  • Er verdens nest største økonomi fortsatt like uunnværlig som før?

 

Bernard Aw, sjefsøkonom for Asia-Stillehavsområdet, og Raphaël Rousselot, Chief Underwriting Officer for Asia-Stillehavsområdet, gir en oversikt over risikoer og muligheter for næringslivet i dette landet.

China : A reopening with Risks and opportunities

Tid brukt 00:00

Total varighet 10:54

Midtøsten: dynamikk og forretningsmuligheter i Gulfstatene

Landene rundt Gulfen er sjeldne oaser av vekst i en global økonomi på randen av resesjon, og har utnyttet hydrokarbonrikdommen til å drive økonomien fremover.

 

  • Landene er kjent for sin tilsynelatende ubegrensede rikdom, men hvordan forbereder de seg på tiden etter oljen?
  • Hvordan er forholdet til hverandre og til nabolandene?
  • Hvilke fordeler kan regionen tilby bedrifter og gründere? Hva er den gjengse oppfatningen, og hva er det bedriftene bør være oppmerksomme på? 

Vi analyserer mulighetene og risikoene sammen med to Coface-eksperter: Seltem Iyigün, økonom for Midtøsten og Tyrkia, og Hassen Bennour, administrerende direktør for Midtøsten og det sørlige Afrika.

Middle East Podcast - Trade Talk

Tid brukt 00:00

Total varighet 10:54