Coface X Rel8ed: “I dag er digital teknologi en nøkkelkomponent i risikostyring”

Coface kjøpte nylig opp Rel8ed, et spesialisert nordamerikansk dataanalysefirma som utvikler innovative løsninger som utnytter stordata og kunstig intelligens (AI).

Hvordan gagner denne sammenslåingen våre kredittforsikrings- og forretningsinformasjonskunder? Hvordan kan digital teknologi bidra til å møte markedstrender og oppfylle kundenes skiftende behov? Bob Lytle, daglig leder og grunnlegger av Rel8ed, forteller mer nedenfor.

 

Bob, kan du introdusere deg selv og presentere Rel8ed?

Jeg er teknologisk leder og tidligere IT-sjef i Canadas TransUnion Credit Bureau, et USA-basert selskap som samler inn, administrerer og analyserer finans- og budsjettinformasjon om bedrifter og forbrukere med det formål å administrere kredittsaker. Historien om Rel8ed har noe å gjøre med det: Gjennom min tidligere og mangeårige stilling i Credit Bureau lærte jeg både om kredittforsikring og hva som skjer når data ikke knyttes sammen. Så jeg opprettet Rel8ed for å knytte sammen dataene!

Selskapets historie er et ekte gründereventyr. Rel8ed er et ungt selskap: Vi startet for sju år siden i Canada, og idéen var å fylle et gap i markedet ved å gjøre offentlig dataanalyse lett tilgjengelig for alle, og det har virkelig tatt av! Rel8ed er nå en ledende leverandør av kommersielle og unike spesialdata for multinasjonale selskaper, offentlige myndigheter og næringsforeninger.

 

Hva er deres viktigste kompetanseområder og løsninger?

Vi har spesialisert oss på integrering, kryssreferanse, prediktiv analyse og tolkning av stordata hentet fra flere kilder. Arbeidet viser hvordan forretningsdata henger sammen med andre selskaper, ved å knytte sammen uensartet informasjon. Vi bruker digital teknologi og prediktiv analyse og tilbyr praktisk innsikt for forretnings- og risikostyring til banker, forsikringsselskaper og forskere som har behov for å forstå markedet og øke fortjenesten. Vi har nå mer enn 125 millioner selskaper i vår egen globale database, og bruker digital teknologi til å modellere globale, offentlige kildedata med proprietære algoritmer for å få god innsikt og forretningsinformasjon basert på tilknytningen mellom virksomhet, eiere, leverandører og konkurrenter. Vår innovative og brukervennlige dataportal, kalt Diligence, gjør alle disse analysene tilgjengelige for organisasjoner av alle størrelser.

Innen risikostyring bidrar vår informasjon også til å styrke compliance-funksjonen i virksomheten. Vi jobber etter «kjenn din kunde»-prinsippet, et informasjonskonsept som er sterkt etterspurt fra markedsaktører, spesielt med tanke på de økte regjeringssanksjonene og den globale sammenkoblingen av forsyningskjeder. Svært ofte hører vi at compliance tar livet av en avtale. For oss er det omvendt! Compliance er en del av parameterne som kreves for å finne riktig risikonivå. Det er direkte relatert til global risikostyring og -vurdering.

 

Kan du forklare hvordan Rel8ed har vokst frem til nå?

Utviklingen har vært drevet av mange pilotprosjekter. Vi vokste i Canada, som et porteføljeselskap av Innovate Niagaras inkubatorprogram i Ontario. Vi har levert løsninger for organisasjoner av alle størrelser på tvers av offentlig, privat, ikke-kommersiell og akademisk sektor. Og vi har lært underveis …

I 2018 flyttet vi over grensen til USA og åpnet kontor i Buffalo. Noen prosjekter senere ble vi raskt et flernasjonalt selskap som jobbet både for nasjonale myndigheter og store kredittdatadistributører. Disse erfaringene har åpnet dører til rom som vi bare hadde drømt om å få tilgang til. Og et av disse rommene var med Cofaces team, som ledet til oppkjøpet!

Dagens bedrifter trenger tilgang til kvalifisert innsikt, inngående informasjon og prediktiv analyse for å kunne styre forretningsbeslutninger

 

Hvorfor har dere valgt Coface som partner for vekst i Rel8ed?

Som en liten oppstartsbedrift kan du bare vokse på to måter, enten ved å påta deg store kapitalinvesteringer eller ved å finne en partner. Coface representerte en seriøs mulighet til å fortsette å vokse: et stort globalt fotavtrykk, en forretningsinformasjonstjeneste klar for vekst, og mange år med investeringer i innovasjon. For Rel8ed er dette en betydelig milepæl. Vi har allerede kunnet teste synergiene, de komplementære ressursene vi kan tilføre hverandre. Historien om Coface og Rel8ed begynte med et 1-årig partnerskap med fokus på små og mellomstore bedrifter i Nord-Amerika, der det er vanskelig å skaffe seg god innsikt. Dette første samarbeidet innfridde i stor grad forventningene! Fremfor alt innså vi raskt at vi kunne bygge noe helt unikt for markedet ved å kombinere våre talenter og bransjekunnskaper.

 

Hvilken felles merverdi gir dette oppkjøpet til begge selskapene?

Kombinasjonen gir oss mulighet til å utvide databasen i volum og kvalitet og utnytte hverandres analyser for kundegenerering og risikostyring. Det vil gagne både kredittforsikrings- og forretningsinformasjonskunder. Dagens bedrifter trenger tilgang til kvalifisert innsikt, inngående informasjon og prediktiv analyse for å kunne styre forretningsbeslutninger. Sammen kan vi gi kundene en bedre opplevelse ved å hjelpe dem å finne nye relasjoner, bedre forretningsanalyse og sterkere kundeleads.

Som en tidligere oppstartsbedrift vil vi også ta med vår gründerånd og vår innovative måte å løse nye utfordringer på.  Vi samarbeider med Cofaces datalaboratorium for å designe nye produkter og teste nye løsninger. Vår samlede ekspertise gjør at vi raskt kan utforme konsepter vi kan prøve ut for løsningene vi vurderer å utvikle.

Du kan ha den beste AI i verden, men det må et menneske til for å temme AI!

 

På hvilken måte er digital teknologi avgjørende for bedrifter?

Vi har gått inn i en ny tidsalder der data- og informasjonstjenester representerer en viktig utviklingsfaktor. På våre områder er evnen til å analysere og knytte sammen data en nøkkelkomponent for beslutninger, risikostyring og kredittforsikring.

Data og kunstig intelligens (AI) er det som gjelder nå! Så, ja, vi er alle enige, det kan være en pine å legge inn data i et CRM-verktøy, men i dag er data helt avgjørende for å selge! Tenk om du hadde innsikt i hva som fikk potensielle kunder til å tenne, slik at markedsføringsteamet ditt kunne designe spesifikt innhold for målgruppen? Hva om salgsrekkevidden din var så skreddersydd at hver potensiell kunde på listen allerede var et «A»-prospekt?

Det ville imidlertid være en strategisk feil å utvikle AI-løsninger uten å investere i ekspertise og kompetanse. Vi har kunnskapene og ferdighetene til å utvikle raske prediktive modeller basert på data og AI. Dagens teknologier er omfattende, men de løser egentlig ingen problemer. De bare hjelper folk å ta beslutninger. Jeg tror på balansen – og noen ganger på begrensningene – til AI-maskinen og viktigheten av å bruke både dataintelligens og menneskelig intelligens i vurderinger. Dette er kjernen i vår forretningsidé: Du kan ha den beste AI i verden, men det må et menneske til for å temme AI. Hos Rel8ed kaller vi det robottrening!