AFL (akkumulert årlig egenandel)

En egenandel per forsikringsår som trekkes fra akkumulerte erstatningsutbetalinger i løpet av året.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt