Dokumentinkasso

Et betalingsmiddel der dokumentene representerer eierskap til varen. Dokumentene gis til din bank, som videresender dem til sin bankforbindelse i kjøpers hjemland. Den utenlandske banken som er ansvarlig for å motta betaling, vil bare overlevere dokumentene til kjøper mot kontant betaling. Du beholder råderetten til de leverte varene til de er betalt i sin helhet. Dette er ikke en bankgaranti, og banken kan bare holdes ansvarlig hvis den ikke har fulgt dine instrukser.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt