Erstatning

Utbetalingen ved tap, tilsvarende det erstatningsmessige tapet som er fastsatt i forsikringsavtalen, fratrukket eventuelle egenandeler.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt