Erstatningspliktig tap

Debetsaldo på tapskontoen som benyttes til å beregne erstatningen.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt