Fordring

Beløpet som en kjøper skylder en leverandør av varer eller tjenester i henhold til en salgsavtale.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt