Forhandlingsfullmakt

Fullmakt du gir Coface ved mislighold til å utøve alle rettigheter og forpliktelser under salgsavtalen, for de forsikrede varene, på dine vegne.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt