Forsikret salg

Samlet omsetning, minus omsetning fra kunder som ikke kan forsikres (for eksempel offentlige kjøpere), kontantbetalinger og forskuddsbetalinger.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for store selskaper: beskyttelse mot kommersiell risiko