Innkreving

Tiltak iverksatt av deg og/eller Coface for å inndrive gjeld som fortsatt er utestående etter forfallsdato.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt