Internasjonal handel

Kjøp og salg av varer eller tjenester mellom selskaper som er etablert i forskjellige land.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for multinasjonale konsern