Karensperiode

Ved utløpet av denne perioden, som angis i forsikringsavtalen, anses fordringene for å være erstatningspliktige. Perioden starter når Coface mottar melding om forsinket betaling fra deg. I løpet av denne tidsperioden kan Coface kreve inn utestående beløp.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt