Kjøper

Kunden, det vil si den juridiske enheten du selger varer eller tjenester til.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt