Krav

Inntreden av et forsikringstilfelle som er spesifisert i - og dekket av - forsikringsavtalen. For kredittforsikring vil dette normalt være manglende betaling på grunn av insolvens eller manglende betaling etter en avtalt tidsperiode.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt