Levering

Når varen blir overlevert eller stilt til rådighet for kjøper, på de vilkår og det sted som er avtalt i salgsavtalen.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt