Minimumspremie

Minimumspremien som er avtalt for en gitt periode, uavhengig av omsetningen.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt