Naturkatastrofe-risiko

Risiko for manglende betaling som følge av en naturkatastrofe som hindrer oppfyllelse av salgsavtalen.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt