Offentlig kjøper

En kjøper som påtar seg ansvar på vegne av det offentlige.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for store selskaper: beskyttelse mot kommersiell risiko