Ordre

Bestilling av varer eller tjenester fra en kjøper

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt