Polise

Et annet begrep som brukes om forsikringsavtalen din. Coface bruker begrepet polise for å unngå forveksling med " salgsavtalen", som inngås mellom deg og kjøperen.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt