Politisk risiko

Risiko som følge av en politisk hendelse som hindrer oppfyllelse av salgsavtalen.

Tilbake til ordliste

Single Risk: forsikrer politisk risiko og kredittrisiko i et komplekst prosjekt