Regress

Juridisk prosess der en tredjepart som har gjort opp fordringen i debitors sted, får alle rettigheter til å iverksette tiltak mot debitor. Regress kan være avtalt eller følge av en bestemt lov, slik tilfellet er for kredittforsikring i Norge.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt