Rettighetshaver

Tredjepart som har fått overført retten til erstatningsutbetalinger under forsikringsavtalen (med tillatelse fra forsikringstaker).

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt