Særskilt egenandel

Fast beløp fratrukket erstatningen som forblir ditt ansvar. Beløpet fastsettes i forsikringsavtalen. Beløpet trekkes fra hver enkelt erstatningsutbetaling i løpet av forsikringsåret.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt