Salgsavtale

Kontrakt der den ene parten, selgeren, overfører eiendomsretten til en vare til den andre parten, kjøperen, mot betaling av den avtalte prisen. Salgsavtalen anses som inngått når varen er levert og fakturert i tråd med kjøpers bestilling og selgers ordrebekreftelse, under forutsetning av at avtalen er i samsvar med gjeldende lovgivning og det ikke foreligger tvist.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt