Tapsårsak

Situasjon eller hendelse som kan føre til et krav. Tapsårsaken utgjør et hinder for utbetaling av kravet. Forsikringsavtalen spesifiserer hvilke tapsårsaker som er dekket av forsikringen (Kommersiell risiko, Politisk risiko, betalingshinder, førleveringsrisiko, risiko for naturkatastrofe).

Tilbake til ordliste

Single Risk: forsikrer politisk risiko og kredittrisiko i et komplekst prosjekt