Tvist

Alle uoverensstemmelser som gjelder størrelsen på en fordring eller gyldigheten eller håndhevelse av rettigheter, inkludert uoverensstemmelser om beløp som kjøper hevder at du skylder kjøper i henhold til en salgsavtale eller et annet avtaleforhold mellom deg og kjøper. Det kan også være av regnskapsmessig karakter.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt