Utenrettslig innkreving

Tiltak iverksatt av deg og/eller Coface for å få til en minnelig betaling av en fordring som fortsatt er utestående etter forfallsdatoen.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt