Sammenligningav sektorrisikoer

Hvert kvartal analyserer våre økonomer 13 bransjer i seks regioner i verden. De sammenstiller data fra Cofaces informasjon om bedrifters betalingsatferd, prognoser knyttet til bedriftenes finansielle data samt øvrig økonomiske data som kan påvirke bransjene.

Tabell som sammenligner risikovurderinger etter sektor
SektorAsia og StillehavsområdetSentral- og Øst-EuropaLatin AmerikaMidtøsten og TyrkiaNord AmerikaVest Europa
Agri-foodhøymediummediumhøymediumhøy
AutomotivehøymediumNylige oppgraderingerhøyhøyhøyhøy
Chemicalshøyhøyhøymediummediumhøy
Constructionveldig høyveldig høyhøyveldig høyhøyveldig høy
Energyhøyhøyhøyhøymediummedium
ICTmediummediumhøyhøymediummedium
Metalshøyhøyhøyhøyhøyhøy
Papermediumhøymediummediumhøyveldig høy
Pharmaceuticalslavlavmediummediummediummedium
RetailmediummediumNylige oppgraderingerveldig høyhøyhøyhøy
Textile-Clothinghøyveldig høyveldig høyhøyveldig høyveldig høy
Transportshøyveldig høyhøyhøyhøyhøy
Woodhøyveldig høyhøyhøyhøyhøy