Sosial og politisk risiko: Hva kan vi forvente oss i 2024?

Med nasjonale valg i over 70 land i år vil halvparten av verdens befolkning gå til valgurnene. 2024 blir et avgjørende år for global handel og (geo)politisk stabilitet, og Cofaces indeks for sosial og politisk risiko advarer om et usikkert og risikofylt miljø over hele verden. Nedenfor analyserer vi de risikoene vi kommer til å følge mest med på i år. Les mer om de tre risikoene du bør holde øye med i 2024.

2024: valgfeber, økende populisme og geopolitisk ustabilitet

 

Det er ingen tvil om at 2024 kommer til å bli et turbulent valgår. De første velgerne går til urnene i Taiwan i januar og de siste i USA i november. Denne historiske valgbølgen vil involvere mer enn 70 land (inkludert sju av verdens mest folkerike), halvparten av verdens befolkning og rundt 55 % av verdens BNP!

 

Fra India til Mexico, via Østerrike, Tunisia, Indonesia og El Salvador, vil valget gi populistiske vinder over alle fem kontinenter. Dette vil gi ekstra fart til en trend som har slått rot i løpet av de siste ti årene: økende sosial uro og (geo)politisk ustabilitet.

 

I en verden som er i ferd med å endre den globale geopolitiske ordenen - en arv fra slutten av andre verdenskrig - vil noen av valgene vise seg å bli avgjørende. Valget i USA blir et avgjørende øyeblikk i verdensbildet, og vil helt sikkert bli utsatt for forsøk på å destabilisere det.

 

 

Det samme gjelder Taiwan, der seieren til Democratic Progressive Party (DPP) betyr at spenningen med Kina vil fortsette å dreie seg om øyas status. På samme måte vil resultatet av valget i USA være avgjørende for det fremtidige forholdet mellom Vesten og Kina. Valget blir spesielt viktig siden det finner sted i et stormfullt internasjonalt klima preget av sterk kinesisk-amerikansk konkurranse, Russlands invasjon av Ukraina og krigen mellom Israel og Hamas.

 

" Vår siste indeks for sosial og politisk risiko viser at den sosiale og politiske sårbarheten øker over hele verden, noe som skaper både usikkerhet og ustabilitet for omgivelsene våre. Den globale gjennomsnittsscoren har steget til 38,6 %, ikke langt fra toppnoteringen i 2021 (39,4 %) etter covid-19-krisen, og høyere enn før covid-19 (gjennomsnitt for 2016-2020: 36,9 %). Indikatorene våre har siden begynnelsen av tiåret varslet at vi er på vei inn i en ny fase når det gjelder disse risikoene." 
forklarer Ruben NIZARD, økonom for Nord-Amerika og leder for politisk risiko i Coface.

 

De 3 risikoene du må være oppmerksom på i 2024

Risikoen knyttet til ovennevnte valg varierer i art og grad. I noen av landene vil velgerne bare få en begrenset valgmulighet, selv om valget faktisk vil finne sted. Samtidig gir opptakten til valget oss muligheten til å overvåke tre risikotrender.

 

1.      Politiske endringer og usikkerhet

Det nåværende sosioøkonomiske miljøet vil trolig bidra til en følelse av fiendtlighet mot den sittende regjeringen, noe som vil skape usikkerhet og volatilitet for næringslivet i valgperioden. Den politiske usikkerheten vil bli mer alvorlig tatt i betraktning populismens fremvekst.  Denne trenden, som har vært konstant i hvert fall siden 2010, ble nok en gang bekreftet av Geert Wilders' og Javier Mileis valgsuksess i Nederland og Argentina mot slutten av fjoråret. Dermed er det blitt enda vanskeligere å forutsi hvilken retning regjeringens politikk vil ta.

 Den sosiale og politiske sårbarheten i Europa vokser raskt, og det kommende valget - særlig til Europaparlamentet - vil gi grobunn for antieuropeiske ekstremistbevegelser. I tillegg skal noen av EU-landene avholde nasjonale valg: Østerrike, Kroatia, Finland, Litauen, Portugal, Romania, Belgia og Slovakia.

 

2.      Sosial uro

En annen risiko er at den sosiale uroen kan eskalere som følge av stigende priser, svekket tillit til politikerne og utbredt misnøye blant velgerne. Den økende inflasjonen og nedgangen i den økonomiske veksten har forsterket misnøyen - særlig mistilliten til myndighetene - som har ligget og boblet under overflaten lenge før covid-19-krisen. Det er godt mulig at det kommende valget vil skape grobunn for massedemonstrasjoner flere steder i verden.

 Sytten land i Afrika kan for eksempel komme til å avholde valg i 2024, et kontinent som har den høyeste gjennomsnittlige sosiale- og politiske sårbarheten scoren. Denne utvilingen er i tråd med den politiske ustabiliteten mange afrikanske land har opplevd de siste årene, med statskupp og langvarige konflikter. Den nylige utsettelsen av presidentvalget i Senegal er en perfekt illustrasjon på dette. Det vil også være viktig å følge nøye med på valgprosessen i enkelte asiatiske land, blant annet Sri Lanka, i likhet med de nylige hendelsene i Pakistan.

3.      Geopolitisk risiko

Den fastlåste situasjonen i krigen mellom Russland og Ukraina, de økte spenningene i Midtøsten og utvidelsen av BRICS* med fem nye medlemmer** viser tydelig at den geopolitiske omveltningen er i ferd med å skyte fart, drevet frem av dyptgripende utfordringer for vestlige modeller og verdensordenen. Med dette turbulente geopolitiske bakteppet blir den siste runden i noen av disse valgene spesielt viktig.

 DPPs nylige triumf i Taiwan påvirker ikke bare de 24 millioner menneskene som bor på øya og forholdet mellom de to sidene av Formosastredet, men også den globale geopolitiske dynamikken i sin helhet. Et av hovedspørsmålene ved valgene i Mexico og India - to av verdens mest folkerike land - vil være hvilken posisjon de vil innta på verdensscenen.

 Samtidig som kampene fortsetter i Europa, skal Ukraina og Russland etter planen gå til valg, selv om valget i førstnevnte land ser ut til å være i fare. Det er ingen tvil om at Putin vil bli gjenvalgt i Russland, men valgdeltakelsen kan gi oss en indikasjon på den folkelige støtten til krigen. Kort sagt vil den tettpakkede valgkalenderen for 2024 utvilsomt forme verdensordenen i årene som kommer.

Viktige punkter for 2024

Kombinasjonen av alle disse faktorene vil bidra til å utløse en økning i Cofaces indikator for sosial og politisk risiko. Vi må virkelig ta disse faresignalene på alvor: Valget i 2024 vil bli avholdt i en kontekst med økt geopolitisk spenning mellom de ulike blokkene, og de alliansefrie landene vil ta stilling fra sak til sak. Denne komplekse dynamikken vil ikke bare gi næring til populistiske tendenser og geopolitisk ustabilitet, men også bidra til et globalt klima preget av usikkerhet og utbredt uro og misnøye. Dette tiåret ser ut til å innlede en ny fase med sosial og politisk risiko, og det ser allerede bekymringsfullt ut for fremtiden, advarer Ruben NIZARD.

 

*BRICS: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

 **Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater, Etiopia og Iran.

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger