Ordliste for kredittforsikring og kreditthåndtering

Brev A

AFL (akkumulert årlig egenandel)

Brev B

Betalingshinder
Betalingsutsettelse
Blind Cover
Bonus/malus

Brev D

Debitor
Dekningssats
Dokumentinkasso

Brev E

Egen kredittbeslutning (DCL)
Erstatning
Erstatningspliktig tap

Brev F

Fordring
Forfallsdato
Forhandlingsfullmakt
Forsikret salg

Brev I

Inkassobyrå
Innkreving
Insolvens
Internasjonal handel

Brev K

Karensperiode
Kjøper
Kommersiell risiko
Konsignasjon
Krav
Kredittbeslutning eller kredittgrense
Kredittfasilitet for kunder
Kredittforsikring
Kredittid
Kredittvurdering

Brev L

Levering

Brev M

Maksimalt ansvar
Melding om forsinket betaling
Minimumspremie

Brev N

Naturkatastrofe-risiko

Brev O

Offentlig kjøper
Ordre
Overføring av rett til erstatningsutbetaling

Brev P

Polise
Politisk risiko
Privat selskap

Brev R

Regress
Rettighetshaver

Brev S

Salgsavtale
Sikkerhet
Særskilt egenandel

Brev T

Tapsårsak
Terskelbeløp
Tidsbegrenset kredittbeløp
Tvist

Brev U

Utenrettslig innkreving
Utestående beløp