Kommersiell risiko

Risiko for manglende betaling som følge av at kjøper har manglende evne eller vilje til å gjøre opp for seg.

Tilbake til ordliste

Kredittforsikring for SMB-bedrifter med salg i Norge og internasjonalt