4 gode grunner til å overlate ubetalte fordringer til Coface

Rask håndtering og gode rutiner er nøkkelen til vellykket innkreving av fordringer! Overlat håndteringen av ubetalte fakturaer til Cofaces eksperter, så kan du forvente resultater i løpet av kort tid.

1- Rask innkasso

 

Som en ledende aktør innen kredittforsikring kan Coface tilby inkassotjenester som øker sjansene dine for å få betalt. Vi sparer deg for tid, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten. Vi tar kontakt med debitor innen 24 timer etter at vi har bekreftet forespørselen din. Denne første kontakten kan følges opp med besøk, forhandlinger og rettslige skritt om nødvendig.

 2- Over hele verden

Med vårt unike nettverk bestående av 200 lokale eksperter og over 250 internasjonale juridiske partnere kan Coface inndrive ubetalt gjeld i 190 land i samsvar med de faglige retningslinjene som gjelder i landet. De lokale kontaktene har inngående forståelse av språk, lovgivning, marked og betalingsvaner i sitt land. Du har ett kontaktpunkt uavhengig av debitors land. Vedkommende er ansvarlig for å håndtere inkassoforespørselen din, slik at tapene begrenses og du slipper forstyrrelser i den daglige driften.

 3- Du betaler kun for beløpene vi inndriver 

Coface tar bare betalt hvis innkrevingen fører frem. Det betyr at det er desto viktigere (også for oss) at vi gjør en effektiv jobb!

 4- Beskytt bedriftens omdømme

En rettferdig avtale er bedre enn en dårlig rettssak. Derfor jobber våre dyktige forhandlere for minnelige løsninger. Over 90 % av sakene vi påtar oss, ender med en minnelig løsning. I tillegg har denne prosessen en ekstra fordel ved at den bidrar til at du opprettholder gode forretningsrelasjonene med kunden og bevarer bedriftens omdømme.

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift.