Group working on same computerGroup working on same computer

5 myter om kredittforsikring

"Kredittforsikring er for dyrt og dekker ikke mine behov", "Håndtering av kredittrisiko er et hinder for forretningsutvikling", eller "Jeg har økonomiske ressurser til å dekke eventuelle ubetalte fakturaer!". Har du noen gang tenkt en av disse tankene? Det kan være nyttig å se på stereotypiene om kredittforsikring på nytt, særlig i en tid der erstatningsfrekvensen øker og risikoen for mislighold blir stadig større.

1. Håndtering av kredittrisiko er et hinder for  forretningsutvikling

 

Den ene vil sikre sin virksomhet, den andre vil erobre nye markeder. Hvem sier at kredittsjefen og selgeren har motstridende mål? Når alt kommer til alt, hva er poenget med å inngå en avtale med en kunde som ikke har ressurser til å oppfylle sine forpliktelser? Det er mye bedre at salgs- og kredittstyringsteamene jobber sammen - og til og med så tett som mulig!

 

Bare én utestående fordring kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten din. Særlig med tanke på den kraftige økningen i betalingsmislighold og konkurser siden 2023, som har oversteget nivåene før Covid. Visste du at 80 % av alle bedrifter i dag har ubetalt gjeld? Og at 25 % av disse utestående fakturaene fører til konkurs?

 

Når du benytter deg av en global ekspert på kredittforsikring som Coface, kan du håndtere risikoen mer effektivt og redusere sannsynligheten for misligholdte kundefordringer. Kredittforsikring gjør det mulig for deg å utvikle virksomheten din på en trygg måte, og hjelper deg med å ta de riktige beslutningene for å styre den kommersielle strategien mer effektivt.

 

2. Hvorfor skal jeg tegne en kredittforsikring? Jeg kjenner kundene mine veldig godt, og det har jeg gjort lenge!

Den første fellen du bør unngå i kommersiell risikostyring? Å basere kredittbeslutninger utelukkende på standard kredittsjekker eller offentlige regnskaper. Ikke la deg lure inn i en falsk trygghetsfølelse: Faren er at du først finner ut at kunden eller leverandøren er i dårlig økonomisk forfatning når virksomheten allerede er på vei mot konkurs! Da blir det vanskelig å komme seg ut av forretningsforholdet. Du risikerer i verste fall å pådra deg store økonomiske tap.

For at du skal kunne utvikle virksomheten din med full trygghet, må du sørge for å ha en omfattende, nøyaktig og oppdatert vurdering av risikoeksponeringen. Denne vurderingen bør baseres på både markedene og forretningspartnerne dine samt deres geografiske beliggenhet. Cofaces forretningsinformasjonstjenester integrerer sanntidsdata fra flere kilder for å vurdere om det er sannsynlig at et selskap vil gå konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Dette inkluderer tilgang til en database med 190 millioner selskaper, betalingshendelser rapportert av våre 50 000 kunder, vårt verdensomspennende nettverk av informasjonspartnere og analyser utført av våre 700 risikoanalytikere. Og alt dette kommer med en garanti: Kundene våre får tilgang til de samme dataene som ligger til grunn for våre egne kredittbeslutninger. Hvis ikke vi stoler på våre analyser, hvorfor skulle du gjøre det?

 

3. Svindlere går bare etter store selskaper

Sannheten er at svindlere nesten alltid velger minste motstands vei, uavhengig av størrelsen på selskapet eller bransjen det er rettet mot. Selv om det ikke finnes noen offisielle tall for bedriftssvindel, kommer all forskning til samme konklusjon: Problemet er enormt. Og det har helt klart blitt større de siste årene, i takt med at digitaliseringen har blitt mye mer utbredt.

Er du administrerende direktør, kredittsjef eller økonomisjef? Vær forsiktig: Bedriften din kan bli utsatt for svindel eller bedrageri. Svindel som involverer falske leverandører er for eksempel en av de tre største kildene til svindel i næringslivet. Og selv om det økonomiske tapet kanskje ikke er så stort for store selskaper, kan det være mye vanskeligere å bære for mindre bedrifter.

Med Cofaces forretningsinformasjon og kredittforsikringsløsninger kan du øke din evne til å oppdage potensielle svindelforsøk. Løsningene våre hjelper deg med å kontrollere risikoeksponeringen på en mer treffsikker måte og iverksette forebyggende tiltak. Vi analyserer potensielle kunder og leverandører, holder deg oppdatert om deres virksomhet og dobbeltsjekker at de er den de utgir seg for å være. Vi overvåker også svindelrapporter og gir deg regelmessige oppdateringer om mistenkelige aktiviteter som involverer forretningspartnerne dine.

 

4. Kredittforsikring er en dyr løsning som ikke dekker mine behov

Bedrifter mener alltid at kredittforsikring koster for mye; så lenge deres handelspartnere (kunder eller leverandører) overholder sine forpliktelser! Men er du klar over hvor stor innvirkning én ubetalt faktura kan ha på virksomheten din? La oss si at du har et tilgodehavende på 10 000 euro, og avansen din er 10 % - da må bedriften din generere et mersalg på 100 000 euro!

Cofaces kredittforsikring inkluderer tilleggstjenester som bidrar til å sette en stopper for ubetalt fordringer:

  • Forretningsinformasjon: gir deg en sanntidsvurdering av den finansielle soliditeten til dine handelspartnere (kunder og leverandører) basert på deres økonomiske og politiske forhold.
  • Analyser og vurderinger utført av våre økonomier og risikovurderere for å gi deg et godt beslutningsgrunnlag og styre utviklingsstrategien din i riktig retning for et bestemt marked, en bestemt sektor eller en bestemt partner.
  • Inkasso for utestående fakturaer.
  • Erstatning av ubetalte fordringer gjennom kredittforsikring.

Vår globale ekspertise innen risikostyring, vel anerkjent i over 75 år, hjelper deg med å gjøre virksomheten din mer lønnsom og trygg. Vi stiller våre ekspertevalueringer til rådighet for våre kunder gjennom en helhetlig portefølje av løsninger: kredittforsikring, single risk-forsikring, factoring, obligasjoner, forretningsinformasjon og inkasso.

Cofaces risikoanalytikere og kundeteam bistår over 50 000 bedriftskunder, over hele verden i alle størrelser og bransjer, med kredittrisikostyring. Forretningsinformasjon er en viktig del av tjenesten vi tilbyr kundene. Dette inkluderer tjenester som overvåking av forretningspartnere, vurdering av sannsynlighet for mislighold og tilgang til sanntidsdata - alt for å beskytte virksomheten mot høyrisikokunder.

Selv om mange ikke kjenner til kredittforsikring, er det et effektivt verktøy for å kontrollere kommersiell risiko. Det innebærer å overvåke betalingsatferden til eksisterende kunder, vurdere potensielle forretningspartnere og samle inn forretningsinformasjon om hele forsyningskjeden.
Nicolas Garcia, Group Commercial Director

Tilgang til oppdatert forretningsinformasjon er spesielt viktig i dagens usikre og ustabile økonomiske omgivelser. Sist, men ikke minst, gir kredittforsikring trygghet for forretningspartnerne dine: banker, leverandører og kunder. Det er et tegn på god ledelse og baner vei for bedre finansielle vilkår for transaksjonene dine. Takket være vårt unike nettverk av 200 lokale eksperter og over 250 juridiske samarbeidspartnere kan Coface erstatte tapene dine hvor som helst i verden - med rask behandlingstid.

Krav til kontantstrøm og arbeidskapital, lettere tilgang til finansiering eller sikring av forsyningskjeden: Det er vanskelig å måle lønnsomheten av en kredittforsikring, men fordelene er allment kjent og anerkjent av brukerne. Ikke minst fordi det betyr at du kan videreutvikle virksomheten din med ro i sjelen. Og det er noe man ikke kan sette en pris på!

 

5. Selvassuranse er billigere!

Hva er poenget med å tegne kredittforsikring hvis jeg allerede har en tilstrekkelig økonomisk buffer til å tåle et tap hvis en kundes går konkurs? Dette er riktig i teorien, men det er en tilnærming som sjelden favner alle utfordringer. I tillegg til de reelle kostnadene ved ubetalt fordringer, kan en stor bedrifts konkurs føre til en dominoeffekt der mange av leverandørene går konkurs i løpet av noen måneder, noe som kan skape kaos i hele bransjen. Har du tilstrekkelige reserver til å dekke tapet av flere kunder eller leverandører på så kort tid? Har du inkassokompetanse? Og hva med betalingsvaner, lokale lover og spesifikke krav?

Du velger å være selvassurandør er du kjent med alle risikoene dette innebærer for selskapet ditt? Hver eneste dag innvilger du kreditt til forretningspartnere både på hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Denne praksisen innebærer en risiko for at en kunde eller leverandør misligholder sine forpliktelser eller går konkurs. Hvis det skjer, vil ubetalte fakturaer og utestående fordringer redusere kontantstrømmen og til og med true bedriftens overlevelse.

Faktisk er selvassuranse en "løsning" som legger beslag på mer ressurser - menneskelige og økonomiske - enn antatt. Blant annet må man innhente og analysere økonomisk informasjon om samarbeidspartnerne, det må tas beslutninger om betalingsevne og kredittlinjer, ubetalte fakturaer må innkreves av og det må iverksettes rettslige prosesser hvis du ikke lykkes med innkrevingen. I realiteten er selvassuranse det samme som å ikke ha noen forsikring eller beskyttelse i det hele tatt. Du tar all risiko selv, noe som betyr at du ikke har noen garanti for at selskapet ditt vil bli erstattet hvis det lider et tap!

Forfattere og eksperter

  • Nicolas GARCIA

    Group Commercial Director