7 tips for effektiv kredittstyring og reduksjon av forretningsrisikoen

Dagens økonomiske situasjon kan føre til store likviditetsproblemer i mange bedrifter. Å forebygge mislighold eller inndrive fordringer raskt kan være avgjørende for bedriftenes levedyktighet. For å hjelpe deg å få bedre innsikt i egen kredittstyring og forebygge risiko, se våre 7 tips til hvordan du kan beskytte bedriften.

1. Knytte kontakt i selskapet utover selger.

Salgsledelse og fakturahåndtering er to separate funksjoner. Det er viktig at du også har kontakt med de som har ansvaret for regnskapet.

Vi anbefaler i tillegg at du etablerer klare retningslinjer for betalingsbetingelser til kunder, inkludert kredittvilkår, kredittgrenser og betalingsfrister. Du bør kommuniser disse retningslinjene til kundene på forhånd for å unngå misforståelser.

Du kan også vurdere å tilby rabatter eller andre insentiver til kunder som betaler regningene sine tidlig. Dette kan bidra til å stimulere til betaling i riktig tid og forbedre kontantstrømmen.

 

 

2. Undersøk selskapet

Før du inngår en avtale om kredittvilkår, bør du sjekke kundens kredittverdighet ved å se på kreditthistorikken, kredittscoren og betalingshistorikken. Dette kan hjelpe deg med å unngå kunder som sannsynligvis ikke vil betale sine regninger. 

Hvis du ikke har ressurser til å gjøre dette, kan Coface gjøre det for deg. Sjekk våre kredittrapporter, vår Credit Score  (DRA) eller Cofaces kredittanbefalinger for å håndtere kredittrisikoen i virksomheten.

 

3. Hold deg informert ved å snakke med kolleger

Ved å melde deg inn i en bransjeforening eller et fagforbund i bransjen kan du knytte kontakt med andre som også jobber med dine forretningspartnere.

 

4. Forsikre forretningstransaksjonene dine

Beskytt virksomheten din med kredittforsikring: Dette er en måte å outsource evalueringen og overvåkingen av porteføljen din på, dra nytte av inkassotjenester og få betaling ved mislighold.

> Mer om Cofaces kredittforsikringsløsninger

 

5. Ikke innvilg forlengelse av kredittider uten videre

Hvis en kunde er forsinket med en betaling, følge opp kunden umiddelbart og send en betalingspåminnelse. På den måten kan du unngå langvarige betalingsforsinkelser og potensielt mislighold.

 

6. Behold eller be om dokumentasjon

Ta vare på eller be om dokumentasjon på at varer er levert eller tjenester utført. Slik sikrer du at kunden ikke har noen unnskyldninger for å holde tilbake betalingen senere.

Vær årvåken. Når du går med på spesielle betalingsavtaler, kan du gjerne være fleksibel, men sørg for å dokumentere alle avtaler og følge dem opp nøye.

 

7. Håndter kreditten med egnede verktøy

Prøv å automatisere kredittstyringsprosesser som kredittsjekk, fakturering og betalingspåminnelser. Dette kan bidra til å effektivisere driften, redusere antall feil og spare tid som du kan bruke til å utvikle virksomheten.

Overvåk regelmessig kundenes kredittverdighet for å sikre at de overholder sine betalingsforpliktelser. Det gjør det enklere å identifisere potensielle problemer og raskt iverksette korrigerende tiltak.

Coface tilbyr effektive overvåkingsløsninger som varsler deg når situasjonen til en av kundene dine endrer seg.

 

Bonustips: Søk profesjonell rådgivning

Hvis du er usikker, kan du be en økonomiekspert eller en ekspert på kredittstyring som Coface om råd. Vi kan gi deg råd om hvordan du håndterer kreditt på en effektiv måte og slik at du reduserer din kommersiell risiko. 

> Kontakt oss nå!