Coface kjøper det nordamerikanske dataanalysefirmaet Rel8ed

Coface kunngjør i dag oppkjøpet av det nordamerikanske dataanalysefirmaet Rel8ed. Med dette oppkjøpet får Coface nye, omfattende datagrunnlag og analysefunksjoner som vil være til nytte både for selskapets kredittforsikrings- og forretningsinformasjonskunder og medarbeidere.

Utvidelse av Cofaces database

 

OOppkjøpet av Rel8ed har tilført Coface og våre kunder unik innsikt på det nordamerikanske markedet, der det er vanskelig å skaffe seg informasjon om små og mellomstore bedrifter,” sier Oscar Villalonga, CEO for Coface North America. “Deres unike fremgangsmåte for håndtering av åpne, offentlige og alternative datakilder vil hjelpe oss å utvide vår database. I siste instans vil vi bedre kunne bistå kunder som har behov for nøye overvåking av sin kreditt- og forsyningskjederisiko.”

 

Rel8ed ble etablert i 2015 med støtte fra Innovate Niagaras inkubatorprogram i Ontario, og har kontorer i USA og Canada. Rel8ed har spesialisert seg på integrering, kryssreferanse, analyse og utledning fra stordata hentet fra flere kilder. Rel8eds kunder spenner fra multinasjonale selskaper til offentlige myndigheter og næringsforeninger.

 

Forbedring av forretningsinformasjon

I 2019 opprettet Coface et datalaboratorium i Paris der de ved hjelp av digital teknologi optimaliserer produkter og risikovurderinger og utvikler nye tjenester. Oppkjøpet vil styrke og utfylle dette arbeidet. Cofaces kunder kan forvente forbedringer og videreutvikling av selskapets forretningsinformasjonsaktivitet.

Bedrifter trenger ikke bare tilgang til omfattende datakilder, de trenger også prediktiv analyse og praktisk anvendbar innsikt som støtte for sine forretningsbeslutninger. Vi er glade for å kunne ønske ekspertene fra Rel8ed velkommen til Coface. Ved å utvide organisasjonen med deres talenter og ferdigheter får vi flere datamuligheter som kommer kundene til gode.

- Thibault Surer, Direktør for Strategi og forretningsutvikling i Coface

Se våre løsninger