Coface SA: AM Best bekrefter at Cofaces viktigste operative datterselskaper får ratingen A (utmerket) med stabile utsikter

Ratingbyrået AM Best bekreftet 19. mai 2023 sin IPS-rating (Insurer Financial Strength) på A (utmerket) for Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie), Coface North America Insurance Company (CNAIC) og Coface Re. Utsiktene for denne ratingen betegnes som "stabile".

En svært solid balanse

 

I sin pressemelding fremhever AM Best at ratingen gjenspeiler "Coface-konsernets solide balanse, som AM Best kategoriserer som svært sterk, samt tilfredsstillende driftsresultat, gunstig forretningsprofil og formålstjenlig risikostyring".

Denne styrken underbygges av en konsolidert risikojustert kapitalisering på det sterkeste nivået målt med Best’s Capital Adequacy Ratio-score (BCAR).

 

En leder innen kredittforsikring

AM Best mener også at «konsernets potensielle resultater kan være utsatt for volatilitet, drevet av det usikre globale forretningsklimaet. Konsernet er imidlertid i stand til å iverksette raske risikodempende tiltak for mislighold når dette er nødvendig».

Til slutt i pressemeldingen understreker ratingbyrået at denne uttalelsen gjenspeiler Cofaces "ledende posisjon på det globale kredittforsikringsmarkedet, som kjennetegnes av høye inngangsbarrierer".

 

Se våre løsninger