Coface SA: Moody's oppgraderer Cofaces viktigste driftsselskap til A1 IFSR, stabile utsikter

Ratingbyrået Moody's har 28. september 2023 oppgradert ratingen av Cofaces finansielle styrke (Insurance Financial Strength Rating - IFSR) til A1 fra A2. Byrået har også endret utsiktene for Coface til stabile fra positive.

Moody's tror på Cofaces bærekraftige resultater


I pressemeldingen fremhever Moody's at ratingen gjenspeiler "den økende diversifiseringen av konsernet og den forbedrede overvåkningen og styringen av kredittrisikoeksponeringen, som Moody's forventer vil føre til lavere volatilitet i lønnsomheten og gjøre forsikringsselskapet bedre rustet til å stå imot en økonomisk nedgang. Oppgraderingen gjenspeiler også det gode kapitaliseringsnivået som konsernet har opprettholdt siden 2020, og forbedringen i aktiva".

I tillegg har Cofaces lønnsomhet vært svært sterk de siste fem årene, med en gjennomsnittlig combined ratio på 71 % mellom 2018 og 2022.

Moody's mener også at "siden 2016 har konsernet forbedret prosessene for risikoovervåking og vært mer proaktive når det gjelder å justere risikoporteføljen". Selv om volatiliteten i inntjeningen fortsatt vil prege kredittforsikringsbransjen, forventer Moody's at volatiliteten vil forbli moderat."

Til slutt understreker ratingbyrået at de "stabile utsiktene gjenspeiler Moody's forventning om at Coface vil opprettholde en Solvens II-grad på over 180 %, en gjeldsgrad på under 30 % og at konsernet ikke vil øke sin risikoappetitt i vesentlig grad."

Et "høyt servicenivå"

Vi er svært fornøyde med oppgraderingen fra Moody's til A1. Dette belønner Coface-teamenes arbeid og anerkjenner det høye servicenivået vi tilbyr kundene våre. Det er også en anerkjennelse av Cofaces smidighet og robusthet, samt kvaliteten på risikostyringen, som er kjernen i vår kultur og ekspertise. Coface er i rute med å gjennomføre sin strategiplan Build to Lead og forbereder aktivt neste kapittel, som vil bli presentert 5. mars 2024.

- Phalla Gervais, Chief Finance & Risk Officer