Coface slutter seg til Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)

Coface styrker sitt miljøengasjement ved å slutte seg til Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) og signere Principles for Responsible Investment (PRI) i tråd med Paris-avtalen. Denne avtalen har som mål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C innen utgangen av dette århundret.

NZAOA, som ble lansert i september 2019 i regi av FN, er en gruppe internasjonale institusjonelle investorer som har forpliktet seg til å gjøre investeringsporteføljene sine karbonnøytrale innen 2050. PRI er et globalt initiativ som også er lansert av FN, og som oppfordrer selskaper til å ta miljøhensyn i sine investeringer.

Ved å slutte seg til Net-Zero Asset Owner Alliance forplikter Coface seg til å:

  • Aktivt forvalte sin investeringsportefølje ved å oppfordre de 20 største bidragsyterne av utslipp til å redusere sitt karbonavtrykk
  • Redusere karbonavtrykket til investeringsporteføljen med 30 % innen 2025 og med minst 40 % innen 2030 (sammenlignet med 2020) [1]
  • Demonstrere fremdrift i finansieringen av energiomstillingen for alliansen

Disse forpliktelsene representerer et nytt skritt i miljøstrategien til Coface, som allerede har gjennomgått sine retningslinjer for kredittforsikring. Dette for å utelukke nye poliser som primært er utformet for å forsikre salg av olje og naturgass, tegnet av finansinstitusjoner eller som dekker én enkelt kjøper.

Disse unntakene kommer i tillegg til unntakene for kullrelaterte aktiviteter, som allerede har vært på plass i mange år.

Coface fortsetter også å støtte langsiktige ESG-prosjekter gjennom sine Single Risk-forsikringsløsninger.

Ved å bli med i Net-Zero Asset Owner Alliance styrker vi vår forpliktelse til å støtte energiomstillingen og oppnå karbonnøytralitet innen 2050 gjennom et delmål for avkarbonisering av investeringsporteføljen vår på -30 % innen 2025

kommenterer Carole Lytton, General Secretary i Coface.

[1] Forpliktelsen gjelder investeringsporteføljen (omfang 1 og 2, omfang: aksjer og selskapsobligasjoner).

Forfattere og eksperter

  • Carole LYTTON

    General Secretary

Se våre løsninger