Fitch bekrefter Coface' AA-klassifisering

Ratingbyrået Fitch bekreftet 23. november 2022 ratingen AA- Insurer Financial Strength (IFS) for Coface. Utsiktene er fortsatt stabile. Fitch har også bekreftet Coface SA's Long-Term Issuer Default Rating (IDR) på 'A+', med stabile utsikter.

Ratingen reflekterer "Cofaces svært sterke selskapsprofil og kapitalisering, samt en sterk lønnsomhet gjennom syklusen". De stabile utsiktene gjenspeiler Fitchs syn på at "Coface fortsetter å ha tilstrekkelig ratinghøyde til å håndtere den økende risikoen for mislighold i den nåværende økonomiske nedgangskonjunkturen".

I Fitchs pressemelding anerkjenner ratingbyrået Cofaces "svært sterke, veletablerte og diversifiserte virksomhet i den globale kredittforsikringssektoren". Fitch fremhever også at "inflasjonen støtter selskapets inntektsvekst, som er basert på kundenes omsetning og derfor i stor grad er knyttet til inflasjonen".

Fitch vurderer Cofaces finansielle resultater "som sterke gjennom hele den økonomiske syklusen, understøttet av lønnsomhet i forsikringsvirksomheten og effektiv risikostyring og reassuranse".