Forretningsinformasjon: mer kunnskap, mer vekst!

Hvordan kan du vurdere en partnerens kredittverdighet? Hvilke løsninger finnes for å forutse et eventuelt mislighold? Hvor er de beste markedsmulighetene for å videreutvikle virksomheten din, samtidig som risikoen holdes i sjakk? Cofaces forretningsinformasjon hjelper deg med å ta informerte beslutninger, slik at du kan kontrollere den kommersielle risikoen og åpne opp for nye vekstmuligheter.

Hva er forretningsinformasjon?

 

Før du inngår et forretningsforhold med en handelspartner, må du innhente og analysere en stor mengde økonomiske data. Hvorfor? Slik at du kan få et bedre bilde av den potensielle kunden eller leverandøren – og vite at de er til å stole på! Det er derfor kommersiell risikostyring er så viktig for alle bedrifter som ønsker å utvikle seg.

 

Forretningsinformasjon er et effektivt beslutningsverktøy: Informasjonen er viktig for å kunne bedømme soliditeten til handelspartnere og styre kredittrisikostrategien i riktig retning. 

 

Forretningsinformasjon kombinerer unike kommersielle data med relevant økonomisk informasjon: Du får mulighet til å foreta en grundig risikovurdering – eller, i enkelte tilfeller en prediktiv analyse – om den økonomiske situasjonen til din bedrifts partnere (kunder og leverandører). 

 

Forretningsinformasjon er grunnleggende for business intelligence: Banebrytende løsninger basert på bruk av rikholdige data og ny teknologi. Informasjon er kunnskap, og kunnskap er makt: Ved å ta riktige beslutninger kan du håndtere risiko mer effektivt og lettere oppdage nye markedsmuligheter.

 

Hvilken informasjon er mest betydningsfull?

Til tross for alle forholdsregler man tar for å beskytte bedriften mot risikoen for ubetalte fakturaer, er risikoen for sen og manglende betaling noe som følger med ethvert forretningsforhold. Det er derfor viktig å kunne forutse sannsynligheten for manglende betaling.

For det første må du vurdere handelspartnerens økonomiske situasjon og evne til å oppfylle sine forpliktelser både på kort og mellomlang sikt, samt gjennom hele forretningsforholdet. For å unngå ugunstige avtaler og redusere risiko er det viktig å ha grundig informasjon om partneren, slik som kunnskap om virksomheten og tidligere betalingsatferd. Du må også kunne tolke økonomiske indikatorer og kreditthistorikk.

Det finnes to sentrale datakilder som kan benyttes for å innhente analyseinformasjon:

  • Offentlig data: Balanseregnskap, resultatregnskap, gjeldsstatus, omsetning, utestående fordringer, kostnader, kontantstrøm osv. Ved å analysere disse økonomiske dataene (når de er tilgjengelige!) får du den første indikasjonen på partnerens betalingsevne. Vær oppmerksom på at denne informasjonen er historisk og gjenspeiler partnerens daværende situasjon. Det går flere måneder mellom rapporteringsdatoen og datoen da regnskapet publiseres.
  • Private data: Denne informasjonen oppdateres med jevne mellomrom og er mer detaljert. Profesjonell business intelligence er dermed en god kilde til informasjon og et supplement til offentlige data. Den kan brukes til å finjustere analysen av partnerens situasjon og den forventede utviklingen i månedene som kommer. 

Hvis du ønsker å vurdere risikoen så nøyaktig som mulig, er partnerens kredittverdighet imidlertid ikke den eneste viktige faktoren å tenke på. Du må analysere den helhetlige situasjonen til selskapet, selskapets forhold til andre aktører og hvor det befinner seg i forsyningskjeden i sin bransje. Det dreier seg med andre ord ikke bare om å vite hvem du selger til, men også hvem du kjøper fra - og analysere hvor stor risiko som er involvert. Og det er nettopp her Coface kan hjelpe deg!

 

Gjøre om data til kunnskap og fange opp nye vekstmuligheter

Du vet nå hvilken informasjon du trenger for å få en bedre oversikt over dine partneres økonomiske situasjon. Hvordan kan du så bruke denne informasjonsmengden til å planlegge en effektiv forretningsstrategi og begrense risiko? I dag forventer kunder, både nåværende og potensielle, at du svarer raskt på forespørsler om kreditt: Hvis du bruker for lang tid på å analysere kredittverdigheten, er sjansen stor for at du går glipp av en avtale. Hvis du på den annen side går for fort frem, kan du ende opp med å være for forsiktig eller for optimistisk, noe som uunngåelig vil påvirke bedriftens økonomiske resultater og likviditet.

 

"Som en ledende aktør innen risikostyring tror vi i Coface at forretningsinformasjon er mer enn bare data. Den utgjør grunnlaget for å kunne ta informerte beslutninger, og er en viktig driver for å lykkes i dagens raske forretningsverden. Vår informasjonstjenesteplattform, iCON by Coface, benytter seg av Cofaces verdensomspennende nettverk og økonomiske informasjon. Plattformen hjelper bedrifter som din med å konvertere rådata til verdifull kunnskap og unik innsikt, slik at du kan unngå misligholdte fordringer og oppdage nye forretningsmuligheter" 
Matthieu Garnier, Group Information Services Director

iCON by Coface gir unik innsikt i bedriftens forretningsmiljø og gir deg et konkurransefortrinn:

  • Kredittrapporter: Coface utarbeider en risikoprofil på dine vegne slik at du kan finne ut alt du trenger om en partners økonomiske situasjon og betalingsatferd.
  • Kredittscore (DRA): Cofaces analyse av risikoen for manglende betaling hjelper deg med å vurdere en partners evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser de neste 12 månedene (finansiell styrke, lønnsomhet, soliditetsgrad og betalings- og erstatningserfaring).
  • Tilpasset kredittanbefaling: Vurder hvor sannsynlig det er at et selskap vil gå konkurs, og kontroller risikoen ved hjelp av en skreddersydd, lettfattelig kredittanbefaling som inkluderer land- og motpartsrisikovurderinger i tillegg til Cofaces umiddelbare kredittanbefalinger.
  • Nøkkeltall: Peer Groups leverer grundig og praktisk innsikt via en dataløsning der du kan sammenligne nøkkeltallene til en bedrift med andre bedrifter.
  • Økonomisk innsikt: Et dynamisk dashbord hjelper deg med å forutse risiko og raskt finne de beste investeringsmulighetene etter land og bransje. Dashbordet bruker datavitenskap, viktige økonomiske indikatorer og scorer generert av Cofaces økonomer. Dette inkluderer forretningsmiljø og makroøkonomi, bankrisiko, miljørisiko, politisk og sosial risiko, betalingsindeks, kjøperrisiko osv.

Utforsk iCON by Coface og ta de beste kredittbeslutningene slik at du kan styre forretningsstrategi  din og få et konkurransefortrinn!

Bruk iCON by Coface til å utvikle virksomheten, og oppdag en verden av muligheter ved hjelp av informasjon.

Forfattere og eksperter

  • Matthieu GARNIER

    Group Business information director

Se våre løsninger